Rubriky
Blog Zamyšlení

Kdy pochopíme?

„Velké vymírání. Země přišla za padesát let o dvě třetiny volně žijících živočichů.“ Tak zní název článku na Seznamu. Vůbec to není hezké čtení a když si uvědomíme, že nejde o kusy zvířat, ale celé druhy, pak už … Pokračovat ve čtení

Rubriky
Blog Zamyšlení

Několik roků

Pro děti, mládež a vůbec nové generace je pojem socialismus poněkud mlhou zahalené období. Pochopitelně. Podobně, jako pro Husákovy děti například časy první republiky. Co člověk nezažije, to zná jen z učebnic a vyprávění. Jaké tedy byly časy vlády … Pokračovat ve čtení

Rubriky
Blog Zamyšlení

Jaderná fůze

Hodně se dnes mluví a píše o jaderné fúzi. O nové a moderní výrobě elektrické energie. V budoucnu by mělo jít o dostupnou technologii pro každého. Bez rizika výbuchů a řetězových reakcí. Bez produkce nebezpečného odpadu. Zůstanou jen neškodné … Pokračovat ve čtení

Rubriky
Blog Zamyšlení

Tram-tárie

Přesně tam a ještě mnohem dál bych nejradši poslal některé účastníky silničního provozu a to včetně chodců. Škoda, že se právě na chodce více nezaměří například městská policie. Někteří lidé si totiž pletou svobodu a demokracii s chaotickou anarchií. … Pokračovat ve čtení

Rubriky
Blog Zamyšlení

Tak jednoduché

Člověk by měl porozumět především sám sobě. Upevnit své postoje, názory. V životě nastanou situace, kdy se musí rozhodnout a zvolit si svou cestu. Dokonce s vědomím toho, že nevolí cestu jen sobě, ale i ostatním. Politické volby jsou … Pokračovat ve čtení

Rubriky
Blog Zamyšlení

V záplavě informací

Jsme na této planetě pár desítek let.

Mohli bychom ten čas prožít téměř bez starostí, krásně, ale nějak to zatím nefunguje. Nedaří se. Z pohledu jednotlivce je existence vlastně taková jedna velká náhoda a zároveň marnost. Člověk se narodí, … Pokračovat ve čtení