Velká neznámá II.

Žel Bohu stále vidím kolem sebe zmatek, nenávist, boj a pochybná přesvědčení lidí, kteří vidí jen svou pravdu a kromě toho šíří pouze vizi nepochopení. Rozepíši se o soudobém chápání víry a náboženství, které se v západní části světa vykresluje jako zkázonosné, smrtící a tomu odpovídá obecný i mediální obraz. V českých zemích se šíří strach a pohled do očí muslima je pro mnohé obtížný. Plný strachu, obav a často i nenávisti, netolerance. Za tento stav nemohou muslimové. Těch je více než jedna a půl miliardy v lidské populaci a kdybychom měli odsoudit všechny, pak skutečně dojde k neštěstí. Navíc zbytečně …

Svět je živen ubohou nenávistí. Na sociálních sítích i mezi lidmi vidím strohé a hlavně nepravdivé informace o Islámu. Jako příklad mohu uvést srovnání tohoto náboženství s nacismem, stalinismem i jinými násilnými strukturami vlivu a moci. Jde především o vadný a nepřesný výklad Koránu i citace vytržené z kontextu i historických událostí. Nejsem muslim, odmítám jakékoliv formy násilí, ale tvrdit, že Islám šíří nenávist vůči jiným národům, rasismus, útlak a nadřazenost je holý nesmysl. Kdo nahlédl do Koránu a zná základy tohoto náboženství, ten potvrdí má slova.

Radikální islamisté si vykládají verše této knihy poněkud po svém a pak vznikají třenice, například mezi Šíity a Sunity. Nakonec i Židy, křesťany a nevěřícími obecně. Korán by měl být chápán v celém kontextu. Vytržené verše dávají zcela jiný smysl. Zajímavé je, že biblický Starý i Nový zákon – tyto svaté knihy byly v minulosti také zneužity k vraždění a nenávisti, nadřazenosti. A zneužívány jsou dodnes i když si to často neuvědomujeme! Srovnáme i křesťanství s fašistickou organizací? Křesťanská Bible je plná slov o vraždění bezvěrců ve jménu Boha i Bohem samotným!

Exodus 12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce. Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu. Exodus 31:12-15 Budete dbát na den odpočinku. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Leviticus 20:10 Musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem; bude upálena. Numeri 25:1-9 I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu. Deuteronomium 13:1-6 Takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen. Deuteronomium 13:13-19 Kdybys uslyšel, že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: „Pojďme sloužit jiným bohům“, úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče. Deuteronomium 13:7-11 Kdyby tě tvůj bratr, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel ponoukal: „Pojďme sloužit jiným bohům“ , neuposlechneš ho. Musíš ho zabít. Numeri 31:7-18 Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.

Ve výčtu by se dalo pokračovat a vězte, že by to nebylo hezké čtení. Podobně je možno chápat i Sůry Koránu v nichž jsou také, jako v Bibli, slova o násilí. Neznamená to však, že lze výklad vždy použít ve prospěch současnosti a řešení mezilidských a civilizačních vztahů. Je třeba čerpat informace z neutrálních pramenů a pokusit se rozlišit texty namířené jasně a účelově proti muslimům. Jinak se pravdy nedopátráme. Chceme-li nenávidět, zůstaneme na místě, chceme-li pochopit pak je možný posun vpřed. Výběr je platný pro celý svět. To je třeba pochopit.

Chápu strach. Věřím obavám. Obzvláště pokud jsou zprávy plné zvěstí o útocích na hotely, komunity i celé státy v zájmu víry. Radikálně a pod černou vlajkou. Problém je v tom, že v muslimském světě se šíří ověřené informace o rozsévání smrti, bombardování vesnic, raketových útocích na mešity, domy, celá města, tentokrát pod praporem západní aliance. Údajně v zájmu šíření demokracie, svobody a lidských práv. Kdo začal a kdo se mstí? Toť otázka. Ani připravené zbraně hromadného ničení, nebo zničení dvojčat v New Yorku nejsou odpovědí na tuto otázku. Vše je zahaleno mlhou polopravd a lží.

Až nastane doba, kdy muslimové nebudou potlačováni a ničeno jejich náboženství, jejich bohatství i země, kultura a svoboda žít dle vlastních pravidel, pak nastane mír mezi všemi a bude vzkvétat přátelství mezi národy. Platí to samozřejmě i obráceně ve prospěch těch, kteří svou mysl odevzdali jiné víře. Snad je to jen otázkou času a lidstvo pochopí, že svár a nenávist vedou k sebezničení a celá lidská civilizace zanikne svou hrubou sobeckostí. A vše co tu kdy bylo a vzniklo odnese naše planeta časoprostorem do hlubin vesmíru bez nás, bez lidí. Každý člověk to musí vzít za své.

Jen jedna otázka na závěr – Proč může být jeptiška zahalená od hlavy až k patě a je v úctě za to, že se oddala Bohu, a když to dělá muslimka, tak jsou křesťané a západní svět u vytržení? Každý, kdo věří, ať už to je politická síla, nebo náboženství, by si měl uvědomit, že nevěřit není hřích, ale svobodná volba. Stejně tak svobodně mohu přijmout Islám, svobodně se můžu nechat pokřtít. Dokonce v kostele na blízkém východě. Je to těžké téma a rozhodně je špatné rozdmýchávat nenávist fotografiemi a články, jakými lidé i redakce plní noviny a internet v bláhové nevědomosti.

Obzvlášť velký pozor si dejme na šíření nepravdivých informací za účelem propagandy, zisku, zvýšení prodeje a návštěvnosti. Je to stejně zrůdné, jako využití věřících, opovrhování a zabíjení nevěřících, klamání davů v zájmu vlády, moci, vlivu, peněz. Podobně, jako v minulosti často zneužita byla víra v Krista dle křesťanů, zneužit byl mnohokrát i Korán a slova proroka Mohameda. Ve prospěch člověka. Ve prospěch absolutní moci. Šíření té či oné víry je v rukou Božích. Věřit není nutnost a povinnost. I proto, pevně a jistě si stojím si za tím, co jsem napsal již v první části textu …

„Pokud kdokoliv bez zjevné příčiny zaútočí na nevinné, můj domov, mou zemi, rodinu, i mne proto, že jsme jiní, nebudu bezbranně přihlížet se skloněnou hlavou a čekat na nejhorší.“

Radovan Bazger, 14.7.2015

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..