Imigrace

Po rozpadu východního bloku a úspěšném odstranění vlády komunistů náš stát ve velké EU-forii zničil státní hranici republiky. Nejenom zapuštěním nových kořenů do evropských struktur, ale i skutečnou likvidací hrazení a plotů, strážných věží, bunkrů, i zrušením jednotek pohraniční stráže. Možná nakonec zjistíme, že stříhat ostnaté dráty a rušit stálé hlídky na hranicích byla ta největší hloupost, kterou ty naše postkomunistické vlády mohly udělat.

Před rokem 1990 pohraničníci se psy hlídali území ČSSR proti nelegálnímu překročení státní hranice nejen směrem ven, …ale i k nám do ČSSR! Imigrace, pašování, omamné látky, stráž státu před terorismem a kriminalitou, zdraví nebezpečnými látkami, nemocemi a jiným biologickým nebezpečím! Československo bylo sice hermeticky uzavřeno před kolonou USArmy, Colou, nebo McHouskami, Bubble gumou, záplavou zářivých mobilů, ale také před GMO, nemocí SARS, dopisy s Anthraxem i před špatnými lidmi.

Občané našeho státu mají sami zkušenosti s imigranty. Socialistické přátelství k nám přivedlo mnoho Řeků, Rusů, Poláků, spousty lidí z dalekých zemí Afriky, Asie i Jižní Ameriky. Snad i proto jsme schopni projevit soucit s lidmi na útěku před nebezpečím. Faktem však zůstává, že války je třeba řešit tam, kde probíhají a s těmi, kteří je vedou. Diplomaticky, ve shodě s Listinou práv, nebo pomocí mírových, přesto ozbrojených sborů OSN. Exodus řešením není! Svět ještě není připraven. Evropa už vůbec ne…

Organizaci národů na Zemi zdaleka nemůžeme nazvat globálním spojenectvím. Politicky ani ekonomicky nelze jednoduše zvládat migrace lidí ve velkém množství. Zatím jsme na vše hleděli jako v kině. Nové skutečnosti jsou však naprosto reálné. Uprchlíci sami o sobě nejsou nebezpeční. Rizikem může být jejich množství a náboženská radikalizace, ale především naše vlastní nepřipravenost. Není třeba stavět ploty. Přesto však v této době podporuji střežení hranic ČR v plném rozsahu včetně kontrol na hraničních přechodech.

Až ochráníme každou kořist před šelmou, budou i naše děti v bezpečí. V absurdní soutěži dle zákonů džungle pouze ten, kdo pochopil, vyhrál. Zásady a pravidla, právo a pořádek musí platit pro každého! Turisté, přistěhovalci, imigranti i legálně pracující, tedy cizí státní příslušníci pohybující se na našem území legálně, mají základní práva stejná, jako občané ČR, mají však také jisté povinnosti. Základní povinnosti těchto lidí jsou rovněž shodné s povinnostmi občanů České Republiky!

V případě, že jsou příchozí v nouzi kupříkladu finanční, měli by mít možnost pracovat ve prospěch státu, který jim poskytne prostředky potřebné k přežití. Potřebují-li cizinci jakoukoliv jinou pomoc, existuje možnost kontaktovat ambasádu příslušné země, mezinárodní instituce, případně v budoucnu využít státní fond pomoci, jehož existenci prosazuji. Ekonomické migranty nemůžeme přijímat. Lze se však zasadit o to, aby finanční i politické prostředí jejich domovské země změnilo svou tvář.

Uprchlíky před válkou a nelidským politickým zřízením jako republika můžeme přijmout, ale pouze za předpokladu, že se příchozí prostě a jednoduše přizpůsobí podmínkám a zákonům ČR. Naši lidé se totiž často bojí toho, s čím se nikdy nesetkali a o čem nemají dostatek informací. Učebnicovým příkladem jsou pro nás Středoevropany exotické kultury, jazyky, náboženství plná záhad a roztodivných zvyklostí. V poslední době opět vyvstaly otázky v souvislosti s muslimy, jejich vírou v Alláha a skutky, které stále zůstávají nepochopeny člověkem bez informací. Člověkem, který nemá osobní zkušenost a přesto je schopen hodnotit nepoznané…

Nečekejte na tomto místě rozbor, historický výklad a ani bezohlednou kritiku. Nic z toho nám nepřísluší. Nebudeme se pouštět na tenký led patřící odborníkům. Studium Koránu zabere celý život a ani není jasné, zda-li bychom měli to právo. Nehodnotíme zápory či klady, neb každý má výsostný nárok na sebeurčení a uspokojení svých náboženských potřeb. Pohlédneme však na toto téma z pohledu lidí, kteří se nespokojí s mediálním obrazem.

Pokud vidíme zahalené ženy, nebo tradičně oděné muže orientu, problesknou nám hlavou ostře sledované informace o násilných činech z různých koutů světa. Bombové a sebevražedné útoky. Slzy a krev. Ale také zásadní otázka demokracie a svobody. Vždyť ti lidé mají právo na okázalou prezentaci víry a řízení vlastních životů přesto, že je to v rozporu s euroatlantickým chápáním a přijímáním různorodého. Samozřejmě poklidnou a mírumilovnou cestou!

Zmínil jsem slzy a krev nevinných. Ale také nezapomínejme na přírodní fyzikální zákon akce a reakce. Proč některé komunity (nejenom) muslimů nenávidí západní a křesťanský svět? Jedná se o přirozenost vedoucí k odstranění odlišností platnou pro celou lidskou civilizaci obecně? Hledaly a hledají se důvody ke sváru v oblasti majetku? Území? Kdo a kdy začal útočit a proč? Odpovědi přece jen lze najít v historických pramenech.

Nejen v dobách slavné říše římské byly prováděny výpady na blízký východ. Ještě v průběhu šestnáctého století n.l. papež křesťanů vyhlašoval Křížové výpravy, proti muslimům, pohanům a kacířům bez víry v toho „pravého Boha“. Tam jsou kořeny jisté nenávisti? Odpověď poněkud neurčitá, ale možná je nositelkou pravdy. Samozřejmě nelze opomenout i vpády muslimů do Evropy v časech vlády dynastie Osmanů a další útoky v různých dekádách lidské civilizace.

Počátek nového tisíciletí obestírá pachuť peněz, moci a supertechnologií. Mnozí zastávají názor, bez ohledu na vyznání, že války v muslimských zemích a proti nim jsou vyvolávány uměle a to včetně nenávisti mezi Šíity a Sunnity. Toto velké islámské schizma sice trápí svět již celá staletí, ale všichni víme, co dokáže současná manipulace s informacemi, mezinárodní úsilí i anonymní nálety pomocí smrtonosných bezpilotních dronů. O cenách ropy nemluvě!

Jako příklad můžu uvést chemické zbraně, které byly důvodem útoku USA na Irák v té době ovládaný Saddámem Husajnem. Nikdy se žádné takové zbraně nenašly. Jen ropná pole. Datum 11.září 2001 je také zapsáno v historii jako velice výrazný mezník. Vysvětlil však někdo světu proč po dvojčatech spadla i budova WTC7? Proč právě ten den mělo obranné letectvo cvičné lety v západní části Spojených států? Opravdu jsou takové otázky jen konspirací? Škoda, že zásadní dokumenty nejsou více transparentní.

A dnes? Již zmíněný Irák, Afghanistan, Sýrie a další území jsou opět v ohni. Píše se rok 2015 a v těchto zemích vzniká Islámský stát prahnoucí po velkém vlivu také v Africe i Evropě. Alespoň tak svět informují zpravodajské kanály. Některé informační servery šíří strach a nenávist mezi občany západu na straně jedné a východem obecně. Začala virtuální válka? Evidentně i taková může mít své oběti. Kdo má právo na pomstu. Křesťan? Muslim?

Náboženství může být krásné v dobrých rukou, ale také nebezpečné. Věřit někdy znamená fatálně podlehnout vyšší moci. Tento stav může dospět do různých konců. Pokud se křesťanství vyčerpalo, ustoupí jiné víře zcela přirozeně pokud tato stojí na pevnějších základech. Člověk je zkrátka takový. Potřebuje věřit. Potřebuje jistoty, šance, podporu, naději i průvodce životem. Sám je slabý a je to právě Islám, který staví na společenství.

Islámský stát, který v těchto dnech zabírá stále větší území silou zbraní je označován za tzv. „chalífát“. Wikipedie tento celek popisuje jako vojenskou diktaturu a islámskou teokracii. V ohrožení jsou i Jordánsko, Saudská Arábie, Egypt, Izrael, Palestina a další státy regionu. Proudí k nám informace, že v nebezpečí je vlastně celý svět. Vojenské jednotky se nezastaví před ničím. Jakou mají motivaci?

Přesvědčení a víra v Boha je motorem všeho. Opět zabrousím do minulosti a připomenu likvidaci mnoha milionů lidských bytostí ohněm i mečem pod vlajkou církve „svaté“ nám známých křesťanů. Dokonce etnické čistky v dobách kolonizace Ameriky byly označovány za Boží vůli. Lidstvo je nenapravitelné a stále hledá rozdíly, snaží se sjednotit bez ohledu na práva jedince. Náboženství dle těchto poznatků může být i kruté.

Rozhodně není možné omlouvat šíření Islámu se zbraní v ruce! Podporujme pouze umírněnou podstatu všech ideologických a náboženských směrů. Vždy je lepší nabídnout lidem jiný pohled na svět a ponechat všem svobodné rozhodnutí. Radikální řešení by mělo být až tou poslední možností k dosažení klidu. Dokážeme vůbec pochopit to, co se děje v Islámem ovládaných zemích? Podstatu a důvody? Cítí se muslimové ohroženi, nebo jde o fanatismus?

Má-li někdo jinou víru, jiný světonázor, nechť jej v míru představí a lze diskutovat o jeho pravdě. Jestliže lidstvo uzná, že jde o dobrý směr, může uvažovat o přijetí nových zásad i způsobu života. Dobrovolně a v dobré vůli. Pokud ale kdokoliv bez zjevné příčiny zaútočí na náš domov, naši zemi a rodiny proto, že jsme jiní, případně parazituje na sociálním systému státu bez protislužby a produktivní práce, nemůžeme přihlížet se skloněnou hlavou a čekat na nejhorší!

A nemusí se jednat jen o agresora z východu. Hrozba může přijít i z nečekané strany. Jak známo i politické režimy, včetně těch tzv. demokratických, se mohou velice rychle změnit v totalitu. To je však jiný příběh a věřme, že takové realitě nebudeme muset nikdy čelit. Svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda jiného. Na tomto by měl stát svět. Pevně doufejme. Věřme, ve snaze o Mír.

Je těžké zůstat v pozadí jako nezávislí pozorovatelé událostí. V nitru můžeme rozmlouvat s vyšší mocí, avšak kostely, nebo mešity je možno dál považovat za architektonické skvosty. Nemusíme podlehnout strachu a nenávisti vůči lidem odlišné barvy pleti, snad sporného politického přesvědčení, jiného náboženského vyznání. Naopak. Je rozumné poznat svět a vše co k němu patří. Tedy i Súry Koránu, jsou-li přednášeny rozumem i srdcem.

Samozřejmě se v každé zemi najdou odpůrci některých forem náboženských směrů a praktik. Nevyzývám ke konverzi k Islámu. Snažím se jen nezávisle popsat problematiku současnosti. Jiný svět v dalekých krajinách je také domovem milionů lidí se všedními starostmi a oboustranná tolerance by měla existovat. Odsoudit někoho je jednoduché, ale ten důvod často přežívá v nedohlednu. V nepochopitelné mlze.

Měli bychom si uvědomit, že dokud bude západní či jiná politická moc ničit infrastrukturu muslimských státních celků, štvát lidi proti sobě, podporovat jednu či druhou stranu místních konfliktů dodávkami zbraní, následně drancovat bohatství a ropná ložiska těchto zemí v zájmu vlastního obohacení a ladění ekonomických ukazatelů, do té doby nezaznamenáme klid zbraní. Každý chrání své, to je třeba vědět, vidět, pochopit.

Víte, pokud někde na adresu muslimů vykřikují fráze s nenávistným podtextem, to ještě neznamená, že jde o informace pravdivé, nezkreslené, agenturami stoprocentně ověřené, nebo záměrně nezmanipulované. Navíc se k nám nedostanou reportáže a zprávy z druhé strany. Bohužel většině národů stačí ono pověstné „chléb a hry“. Jenomže – to je málo! Není divu, že islámský svět je pro většinu z nás Velká neznámá…

Všem můžu doporučit ke studiu a přečtení Všeobecnou deklaraci lidských práv, která je zveřejněna v dokumentech Organizace spojených národů. Tuto listinu podepsaly i muslimské země, které jsou členy OSN. Kdo prahne po informacích o Islámu, může navštívit tematické internetové stránky příslušných organizací. Můžeme si všichni sami formovat názor.

Do všeho zasahují události posledních dnů – tedy exodus běženců z Afriky a Blízkého východu do Evropy. Jsou mezi nimi lidé rozličného náboženského vyznání. Občané EU se začínají bouřit. Nutno podotknout, že nikoliv kvůli víře, barvě pleti či jiným rozdílům. Nevole vzniká na základě nepřipravenosti samotné Unie a jednotlivých členských zemí přijmout velký počet nových obyvatel naprosto neznalých místních poměrů, vazeb a zvyklostí. Dále a především kvůli trestné činnosti některých příchozích.

Stejně, jako se stavíme proti šíření Islámu v krvi a se zbraní v ruce, zabraňme svěcení smrtonosných střel a zbraní, které rozsévají smrt ve všech regionech planety. Války musí okamžitě zastavit OSN. Migraci milionů jedinců zvládneme jedině společný postupem v rámci mezinárodních dohod. Pokud dohoda není možná a unijní i globální formy nejsou funkční, musí jednat jednotlivé státy samostatně, chránit vlastní obyvatelstvo všemi prostředky a dál hledat politická řešení a spojence v regionu a ve světě.

Přes všechny smlouvy a partnerství v rámci Evropské unie, Severoatlantické aliance, Organizace spojených národů i dalších mezinárodních institucí není ve světě klid a tak stále platí, že „dokud budeme myslet jen sami na sebe, celá lidská civilizace zanikne svou hrubou sobeckostí. A vše co tu kdy bylo a vzniklo odnese naše planeta časoprostorem do hlubin vesmíru bez nás, bez lidí. Všechny úspěchy člověka budou naprosto zbytečné a celá historie cesty lidského plemene přejde zpět do bodu nula…“

Radovan Bazger, 5.8.2016

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..