Nechci žít ve špíně II.

…stresu, mamonu a zlobě!

Občané České republiky, čtěte prosím pozorně, s myslí otevřenou. Možná jsme již tak zastřeni a ovlivněni tempem doby, že si neuvědomujeme podstatu současného stavu a samotné chyby systému a života nejen občanského. Skutečně si nelze myslet, že je vše v pořádku. Stačí se na pár minut zastavit, rozhlédnout, snad jednou pro vždy prozřít. Hodiny nezastavíme a musíme si uvědomit, že jediná veličina, která přežije vše je právě čas. Abychom ho využili, musíme změnit víc. Mnohem víc…

Všednost znáte. S nádechem milionů prachových částic a myšlenkou na další pracovní den a shon je pouze záležitostí vyvolávající stres minimálně v podvědomí. K tomu strach a nejistota. První dávka reklam z rádia. Během cesty na stanici dopravních prostředků se nadýcháte těžkých kovů a dalších splodin. Pracovní prostředí je pro většinu lidí nezdravé. Hluk, nečistota, výpary, záření a další elementy neslučitelné se zdraví prospěšnými pochody v našem organismu. Nedostatek času na jídlo, stres, doprava, starost o děti a další adrenalinové situace všedního dne ničící nejen náladu, ale i zdravé buňky v těle. Lidé jak psi se k sobě chovající v absurditě shonu a boje o pochybné výsluní či přežití ve společnosti založené na zákonech džungle s k tomu přizpůsobenými zákony občanskými i nepsanými normativy. Celé dny, týdny, roky, celou dobu se ženeme přes záda druhých za vlastním pochybným úspěchem. Naše děti vychovává škola, televize, ulice. Vliv rodičů na dnešní děti je od útlého věku minimální a s tím se pojí další problémy. Vztahy v rodině, vztahy mezilidské, vztah dětí a mládeže k věcem společenským. Neustálá komerční masáž mozkových zákoutí nedospělých jedinců mění naše potomky v další odevzdané roboty ochotné a schopné udělat cokoliv pro zisk a majetek. Tlak na rodiče, kteří jsou nuceni pracovat v mnoha případech celý den i nad rámec pracovních smluv je stále více bezohlednější právě vůči dětem.

Pozdní večeře a úchvatné pořady v tv nás pomalu ladí do režimu spánku tak, abychom se ochuzeni o skutečnou podobu hodnotného života probudili do nového dne. Ve světě, který vypadá takto je skutečně nezdravé žít. Negativních vlivů je opravdu nespočet a málokdo si to uvědomuje. Lidé umírají na infarkt, mozkové příhody, rakovinu. Organismus jednotlivce musí být úctyhodně odolný aby byl schopen přežít ve společnosti hamižnosti a materialismu. Pouze zisk, zdánlivé a pro mnohé nedostižné pohodlí, mamon vytváří tu nezdravou podobu existence každého z nás. Žijeme ve špíně, stresu, zlobě, nenávisti a materialismu striktně komerčního prostředí zavaleni pouze starostmi a stále více ochuzeni o přirozený smích, radost, společenskou podobu života. Pojďme se zamyslet nad budoucností lidského společenství. Jinak totiž hrozí, že žádná budoucnost nebude. Je to opět o vůli našich vládních zástupců. Volíme je však my! Snad bychom měli začít přemýšlet o zametení schodišť paláců vyvolených. Od Obecních úřadů až po Brusel! Uvědomme si jen, kolik práv a svobod, jistot a dalších historií vymožených věcí jsme ztratili zaslepeni pozlátkem obrovských zásob zboží, které si teoreticky můžeme a hlavně chceme koupit bez uvědomění si malichernosti a zbytečnosti 80% nabídky. Neustálé nástavby jednoho druhu zboží a vznik dalších nepotřebných věcí nejen zatěžuje náš život stále většími nároky na obnos vydělaných peněz a čas strávený v zaměstnání. Materialismem ovlivněná společnost tímto nadbytkem a neustálou produkcí ničí bio a ekologický základ Země. Těžba surovin pro ukojení nadbytku a stále větší produkce odpadu je z nadhledu skutečně úkazem vražedné slepoty člověka.

Národy Československa svrhly vládu jedné strany a získaly svobodu. Lidé však omámeni otevřeným prostorem a přísliby blahobytu nechali naši republiku zadlužit a rozkrást. Občané ČR pouze přihlížejí změnám zákonů, které ničí nejen nezávislost státu, ale i lidskost. Liberálně, údajně demokratická vláda v převážně pravicové režii nás jako občany škrtí a existenčně likviduje již přes 20 let. A nejen to. Totální rozvrácení právního systému, vznik údajně studijních institucí, které mají vliv na zákonodárce, politickou moc v zemi a také úsudek občanů, znehodnocený soudní systém a politicky ovlivněné soudy nejvyšších instancí schopné vykládat Ústavu dle žádaných měřítek, to vše je skutečně hodné vzdoru. Mnoho dalšího mění naše životy a především mění naši společnost ve feudální, otrokářskou a nelidskou. Další nové reformy jen ukazují směr, kterým se naše vláda odhodlala jít. Porušením předvolebních slibů některých částí koalice se vláda znovu pustila do likvidace historicky podložených aktů získání práv občanů a především pracujících lidí. Znehodnocením zákoníku práce naši noví páni ničí i onu historii, ale po rozkradení bohatství republiky, ničí i hodnotu naší práce a práce našich předků, ničí i naše životy!

Lidé dnes mají strach. Strach nejen v zaměstnání vyslovit svůj názor či výtku. Mají strach o svou existeci, mají strach o prácovní místo, mají strach nejít do práce v případě nemoci, nají strach z postihů a diskriminace, bossingu. Zaměstnanci se bojí založit odborovou organizaci nebo do ní vstoupit z důvodu ohrožení sebe sama. Lidé jsou dnes často pod tlakem nejen co se pracovních povinností týče, ale také pod tlakem ekonomickým. Pod tlakem společenským. Pod tlakem vlastních tužeb a tvrdé reality. Lidé se bojí! Ve 21.století se bojí! Vlády České republiky přijetím západních hodnot a systému přivedly na své občany nový, dávno zapomenutý i nepoznaný strach. Dle našich nejvyšších zákonných norem mají lidé stále právo na práci za mzdu odpovídající jejich potřebám. Což už není pravda. Máme stále všichni právo na dostupnou a stejně kvalitní lékařskou péči. Pro mnohé občany naší země toto již také neplatí. Zvýhodňování bohatých se projevuje ve všech oblastech života včetně přístupu ke vzdělání. Máme právo na střechu nad hlavou. Pro většinu občanů je bankovní hypotéka snem a státní byt nedosažitelný vzhledem k obálkovým metodám městských úřadů. Nadešel čas vzít si svá práva zpět. Využijme všech zákonných prostředků demokratické země a všech ustanovení našich nejvyšších právních norem k dosažení nápravy. Listina práv a svobod nám zejména říká:

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání. Každý má právo na příznivé životní prostředí

Na vše mají občané ČR právo, těchto práv se však nemohou domoci pro insolvenci uměle tvořenou systémem vlivu peněz úzké skupiny lidí, kteří převyšují nižší a střední třídu obyvatelstva svou absolutní mocí. Už samotné faktické rozdělení občanů do společenskoekonomických tříd je jasným obrazem stavu veřejných věcí. Po událostech v roce 1989 jsme většinově více ztratili než získali. Přesto, že i občan Havel představoval pro nás nový svět v úplně jiných barvách, než jak jej známe dnes.

Zahoďte předsudky a mediální lži. Buďte sami sebou…

Radovan Bazger, 29.5.2013

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..