Stop spalovně

Vážení, ve skrytu duše doufám, že už jsou vám známy okolnosti tohoto divadla mocenských kruhů a událostí z manéže zvané politika. Skutečná hra, ve které účinkují představitelé moci úřední a investiční kruhy se však z komedie kolem plánování a koncepcí mění v drama. Skutečné drama, v němž jde o životní prostředí, zdraví a rychle se vytrácející rozumný pohled s výhledem na dosti katastrofický scénář naší společné budoucnosti.

Jde o projekt nové spalovny v Karviné. Projekt, který byl vybrán jako údajně nejlepší řešení nakládání s odpady. Sice není známo jak a na základě jakého výběrového řízení se k projektu zastupitelstva obcí i kraje přiklánějí, ale už je téměř rozhodnuto o tom, že údajně ekologická spalovna bude v kraji plnit úlohu likvidátora odpadů. A to i přes hlasitý odpor nejen ekologických sdružení, ale i občanů okolních měst a obcí.

Nepomáhá ani medializace. Nepomáhají protesty a demonstrace. Vše je stejně téměř jako marnost sama proti aparátu těch, kteří snad mimo kanceláře zastupitelstev již dávno rozhodli. Projekt spalovny a celá mašinérie prosazování tohoto záměru si určitě již vyžádala nemalé finanční zajištění a dle mého názoru nebude žádný investor riskovat obrovské finance bez možnosti zajištění na úrovni politické. Spekulace však není potřebná.

Proti spalovně odpadů a celému projektu známému také pod zkratkou KIC (Krajské integrované centrum nakládání s odpady) hovoří především samotná podstata zpracování a absolutně nedomyšlený plán v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem a prostředky se kterými člověk nakládá a produkuje. Dnes jsou známy technologie recyklace, které by problém s odpady vyřešily i bez zatížení regionu zplodinami.

Moravskoslezský kraj a především oblasti Ostravska a Karvinska jsou již dnes zatíženy neskutečným množstvím polétavého prachu a dalších i mnohem nebezpečnějších látek v ovzduší. Přesto právě v této lokalitě má být postavena spalovna odpadů s tím, že půjde údajně o nejmodernější zařízení ve střední Evropě, které vypouští jen vodní páry. Toto vše považuji za naprostý nesmysl nejen z důvodu samotného obsahu pro který je spalovna projektována.

Podezření, že jde o značně neekologickou záležitost vychází nejen z podstaty zařízení, ale také z toho důvodu, že v dokumentu, který schválilo karvinské zastupitelstvo jako Memorandum k umístění KIC v Moravskoslezském kraji je psáno následující. Za účelem minimalizace dopadů KIC na životní prostředí či na zdraví obyvatel, žádá město po kraji, aby v letech 2012-2015 vyplatil městu Karviná 80.000.000,- Kč na projekty směřující k ochraně živ. prostředí či zdraví obyvatel.

Lidé se bouří a nejsou vyslyšeni. Lidé na Karvinsku již dnes trpí nedostatkem čistého vzduchu a ještě jim město i kraj dává dar vskutku Danajský v podobě spalovny, která bezesporu bude tamní podmínky k životu ovlivňovat měrou nemalou. Již dnes v Moravskoslezském kraji žije vysoké procento lidí postižených respiračními nemocemi a ozdravné pobyty dětí tento problém zcela neřeší.

To je skutečně přednější investice? Je skutečně spalovna a neochota hledat jiné možnosti nakládání s odpady více než zdraví obyvatelstva? Kolik dětí ještě bude hospitalizováno, kolik lidí musí předčasně zemřít, než naši zastupitelé pochopí, co je prioritou? Existují studie o nízkém procentu závadnosti spalovacího zařízení. Objevili se však i rozbory, které vypovídají o zcela jiné realitě. Hovoří o škodlivosti přímo.

Prosíme tímto občany celé České republiky, ale i zahraničí o pozornost, kterou si tato problematika žádá. Prosíme také zastupitele dotčených měst a obcí i kraje Moravskoslezského, aby rozhodli především v zájmu občanů. V zájmu těch, kteří jim dali důvěru a mandát pro výkon funkcí. Žádáme zastupitele, aby na každém zasedání věnovaném tomuto tématu a při hlasování o celém projektu, jednali především podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při sebemenší pochybnosti o správnosti svého rozhodnutí hlasovali proti výstavbě spalovny.

Závěrem

Situace ve znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji je skutečně už dost vážná i bez spalovny KIC. Ovzduší regionu je nejhorší v EU a vážně poškozuje zdraví občanů. Krom jiného Listina práv a svobod nám přiznává „Právo na příznivé životní prostředí! Přírodu skutečně nelze podplatit…

Děkuji za pozornost

Radovan Bazger, 15.3.2011

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..