Zásady

Vaše soukromí je pro mě velmi důležité. Proto zde vysvětlím, jak zacházím s osobními údaji v rámci GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Návštěvou těchto webových stránek a sjednáním dohody o spolupráci v oblasti fotografie projevujete souhlas s těmito zásadami.

V rámci GDPR máte řadu různých práv týkající se toho, jak jsou vaše data zpracovávána. Většina těchto práv se vztahuje na osobní údaje a způsob jejich zpracování.

Používám osobní údaje poskytované přímo a dobrovolně mými klienty. Jde především o jména a kontakty, zejména e-mailové adresy, telefonní čísla a další informace, které potřebuji k poskytování služeb a vytvoření zakázky, či odpovědi na poptávku služeb fotografa.

Rozhodně nepoužívám kontaktní a osobní údaje k analyzování chování mých zákazníků, a to ani z pohledu marketingu. Stejně tak neuchovávám kontaktní či jiné citlivé údaje mimo emailové služby a nevytvářím veřejné databáze zakázek ani klientů.

Pro sdílení hotových fotografií v digitální podobě využívám placeného prostoru webových stránek a systémy vybraných Cloud služeb jejichž prostřednictvím poskytuji klientům soubory ke stažení zhotovených fotografií.

Nemohu však zaručit ani ověřit obsah jakékoliv externě spojené webové stránky navzdory mému nejlepšímu úsilí. Uživatelé by proto měli mít na paměti, že kliknutím na externí odkaz jednají na vlastní riziko a já nemohu být zodpovědný za jakékoliv škody nebo důsledky z návštěvy externích odkazů.

Klienti, hosté, lidé v ulicích a na veřejných místech. Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. Nikdy však nevytvářím snímky jednotlivců či skupin jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci, nebo za účelem sledování a dokumentace.

Lidé na mých záběrech jsou fotografováni na základě legitimního zájmu dle parametrů GDPR, tedy v zájmu služeb poskytovaných klientům, nebo v rámci umělecké činnosti. Za předpokladu, že existuje jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, a převyšuje výše uvedené účely, je možné učinit odpovídající opatření.

Klient má možnost informovat své hosty o existenci tohoto textu a pokud jde o další lidi, kteří byli fotografováni v zájmu rozvoje mých fotografických služeb a schopností kdekoliv, nečiním tak s úmyslem někoho poškodit a na požádání odstraním nebo upravím snímek tak, aby vyhovoval zájmům dotčených osob.

Mimo nekomerční, tréningové a umělecké fotografie je klient vždy tázán, zda je možné snímky použít nejen na veřejně přístupných místech v rámci webové prezentace, ale také na sociálních sítích.

Osobní údaje jsou vážná věc. Nenakládám s nimi nezákonně. Mým jediným zájmem je kvalitně odvedená práce v rámci zakázky fotografování. Není pro mě prioritou vyhledávat a fotografovat konkrétní osoby. Snímky, které tvořím, obsahují vždy obraz uměleckého zájmu, případně mají charakter reportáže.

Závěrem dodávám: GDPR nijak nezasahuje nebo nebrání pořizovat fotografie například z veřejných akcí a zveřejňovat je na internetu. Takové jednání je v prvé řadě občanskoprávní a pořizování fotografie a její následné šíření musí být v intencích pravidel, které pro tyto činnosti stanovuje zákon č.89/2012 Sb., tedy Občanský zákoník, který GDPR nemění.

Kontaktujte mě prosím v případě nejasností, nebo žádosti o změnu ve fotografických materiálech. Odkaz na kontaktní formulář je v menu záhlaví těchto stránek. Děkuji za pochopení, pozornost a doporučuji všem přečíst si informace o takzvaných “cookies”, aby byly splněny podmínky a nařízení EU. Odkaz je prosím zde.

Radovan Bazger