Svazek

Kolik Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků si přeje obnovení společného státu? Vždyť stále v srdci nosíme zradu našich politiků. Kolik je nás. Kolik je těch kteří si přejí obnovit bratrství národů? Naši předkové dokázali po první světové válce opravdu velké věci. Ani druhá světová válka se nestala příčinou trvalého rozbití bratrských pout. Teprve mocenské zájmy a politické hry vytvořily nové hranice.

Už kníže Svatopluk varoval své syny před nesvorností:

„Syn souvěkého jemu Lva, byzantský císař a dějepisec Konstantin Porfyrogenneta, vypravuje nám, že Svatopluk rozděliv říši svou mezi tři syny. Nejstaršímu Mojmírovi svěřil spolu vrchní moc nad mladšími bratry; že na smrtelném lůžku povolav syny před sebe, svazek tří prutů jednomu po druhém předložil a zlámati kázal: čehož když nemohli dovésti, rozvázav pruty, podal každému jeden z nich, jejž bez nesnáze zlámali. Užil prý toho příkladu starého, ale vždy významného, aby bratřím živě před oči předestřel potřebu svornosti vůbec, mladším pak i zvláště poslušenství naproti staršímu. Předvídal bezpochyby moudrý panovník a otec milovný pohromu a hoře, jež měly se uvaliti na zemi a na knížata její: i sestoupil do hrobu se srdcem strastiplným.“

…a veliká říše moravská padla!

„Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V jednote je sila. Prvou zásadou nášho boja je jednota a svornosť. To si, bratia, pamätajme.“ To řekl Milan Rastislav Štefánik. Významný slovenský politik, letec a voják.

Je rozdělení ČSFR v roce 1992 skutečně platné? Ústava té doby neznala jiný způsob rozdělení Federace než pomocí referenda. Žádná dohoda o vystoupení, zániku či jiném rozpadu České a Slovenské Federativní republiky nebyla možná. Přesto k tomu nějakými kličkami došlo. Je věcí diskuze, zda to bylo opravdu dobré rozhodnutí. Vznik samostatných republik zjednodušil politikům rozhodování, znásobil počet úředníků a oslabil pozici dvou národů při vyjednávání obchodních i politických zahraničních dohod. Rozpad federace dopomohl mnohým k zisku milionů korun. Občanům ČSFR bylo záměrně znemožněno do procesu jakkoliv zasáhnout.

Je důležité připomenout, že pokud se podaří způsob rozdělení federace napadnout a označit za nezákonný, budou návazné smlouvy včetně NATO, EU, Schengenu a další považovány za neplatné. V době existence pokusů o nadvládu nad střední a východní Evropou jistými mocnostmi, je tato skutečnost více než nebezpečná. Není třeba připomínat, že určité skupiny všechny dokumenty neustále studují. Může se stát, že kdosi jednoho dne vážně a veřejně oznámí zahájení procesu, který současné územní a národní celky převrátí vzhůru nohama.

Jen se obávám, že ty tři pruty už svázat nepůjdou a nějaká bratrská svornost zůstane i nadále pouhou vzpomínkou.

Radovan Bazger, 3.12.2015

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..