Reichenberg

Tramvaje v Libercijezdí si v klidu tiše.Bzučí a cinkají.Jak romantické klišé.Bez nich by městonebylo městem.Řidiče […]

Bez naděje

Kolik ještě slonů zhyne pro svou bílou kost,aby už i pytláci a pašeráci řekli prostě […]

Bezpečnostní paradox

Musím shrnout události do jednoho celku, abych se v nich sám ještě vůbec orientoval. Tak […]

Starý strom

V polích, v krajině sladce tiché stojí starý strom. Už hodně pamatuje. Vlídnost člověka, který […]

Tram-kavárna

Poslední dobou si rád nosím kávu do práce. Z domova, obchodu, nebo z príma automatu […]

Dostavník

Sedím před domem. Nedaleko štěká pes. Někdo prochází ulicemi města. Kdosi neznámý. Nový. Možná ztracený […]

Něco se musí stát

Veškeré krize a procesy marnosti nejen ve stavbě celé civilizace, ale i v cyklech počasí, […]

Tudy cesta nevede

Válka na Ukrajině je skutečně hrozná. Myslím, že červené čáry už překročili úplně všichni a […]

Světlo i tma

Je tma. Stisknu tlačítko a ejhle. Objeví se pár písmenek a bělostné logo operačního systému […]