Nový světový řád

Tak se nám pan Lavrov, ruský ministr zahraničí, zatoulal do Spojených států. Je to zvláštní situace v době, kdy Američané zásobují Ukrajinu zbraněmi, kterými se střílí na ruské vojáky. V době, kdy ruské jednotky útočí západním směrem na nové pozice.

Šéf diplomacie Lavrov v rámci ruského předsednictví v Radě bezpečnosti OSN plánuje rozvinout debatu o novém světovém řádu. Cílem je vznik multipolárního systému, ve kterém budou mít větší vliv i další regiony planety namísto dominance Spojených států Amerických. Už na začátku dubna 2023 se přímo Lavrov při návštěvě Turecka nechal slyšet, že mírové rozhovory o Ukrajině budou možné pouze tehdy, pokud jejich cílem bude zánik současného unipolárního řádu. Myslím, že je stále více patrné, kdo s kým a o co vlastně bojuje. Jen by mě zajímalo, kdo Ukrajinu obětoval vyšším zájmům moci a vlivu.

Západ samozřejmě hovoří o posílení multilateralismu, humanitární pomoci a udržování míru. V mezinárodních vztazích se multilateralismem rozumí aliance více zemí sledujících společný cíl. Na sociálních sítích se diskutuje o americkém projektu světového řádu už několik let. Takže dva různé modely budoucího uspořádání bojují o přežití. Rusko, Čína a další země světa se chtějí více podílet na správě globální ekonomiky a politiky, zatímco USA vidí budoucnost v posilování a rozšiřování aliance spojenců ochotných přijmout americkou doktrínu.

Aniž bych se jakkoliv zastával Ruska, musím říct, že multipolární model je mi pocitově poněkud sympatičtější. Více zohledňuje zájmy národů a zemí nejen mimo západní alianci. Je to model spravedlivější a demokratický. Zcela prakticky je otevřený i státům západního střihu. Naopak západ chce řídit celý svět jen na základě vlastních vizí a projektů bez ohledu na potřeby obyvatelstva žijícího mimo alianci. Patrně by se v budoucnu mohlo jednat o rozšíření multilaterální oblasti. To však přinese jen další bouře a války, pokud západ s respektem nepochopí, že i ostatní mají právo na realizaci svých plánů.

Samozřejmě ani multipolární svět nemusí být jednoznačně spásou. Jde však především o to, aby se velmoci dohodly. V menším měřítku si lze oba koncepty představit jako vesnici, která se z různých důvodů rozdělila například na Horní, Střední a Dolní Lhotu. Horní Lhota nabízí Střední a Dolní Lhotě úzkou spolupráci a ochranu výměnou za loajalitu a podporu hornolhotské aliance. Oproti tomu Dolní Lhota nabízí Střední i Horní Lhotě společnou správu pozemků a v podstatě sjednocení celé Lhoty, ve které už nebude mít nikdo vůdčí postavení. Dá se to pochopit?

Promiňte, ale skutečně je mi bližší svobodný a reálně demokratický globalizovaný svět než aliance vytvořená kolem jediné velmoci. Aliance, která má v podstatě imperiální pohnutky. Vidí to všichni? Ono tady vůbec nejde o to, jestli jsem pro Rusko, nebo pro Západ. Řeší se budoucnost všech! Co si vybere svět? Budování mezinárodních vztahů prostřednictvím utváření stabilního konsenzu založeného na rovnováze zájmů, nebo vyčerpávající podporu hegemonie? Ke všemu hegemonie udržované dolarem, který je živený prostředky decimovaných dlužníků společně se skupinou naprosto oddaných věřitelů?

Aby bylo jasno – vůbec nejsem příznivcem válečné vřavy. Ani na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde. Pořád mi jde proti srsti rozhodnutí Ruska zasáhnout silou mimo území federace. Stále si myslím, že se vše mohlo řešit jinou cestou. Jenomže jakou? Copak USA něco ve světě řeší jinak? OSN je nefunkční a světový policajt obhajuje každý svůj počin. Multipolární světový řád v němž bude zohledněna shoda celého světa je myslím velice dobrým východiskem ohledně všech ožehavých otázek a témat. Nejen co se týče sféry vlivu geopolitického, ale i oblasti obživy lidí na celé Zemi, vlivu člověka na změny klimatu, a tak dále.

Dlouhodobý tlak, sankce, záměrné očerňování, letité ovlivňování veřejného mínění, to vše v neprospěch Ruska. Takový je obraz unipolarity pod taktovkou USA ve všech zemích západní aliance. Netvrdím, že by měly Spojené státy ustoupit příliš do pozadí. Naopak musí zůstat v centru dění ve prospěch tolik potřebné rovnováhy. Pouze se domnívám, že nastal čas zahájit skutečnou mezinárodní spolupráci bez jakékoliv nadřazenosti té či oné kultury. Spolupráci spravedlivou a oddanou dialogu ve vzájemné úctě a snaze o porozumění. Je to vůbec možné? Vznikne nový světový řád? Rozhodně je o čem přemýšlet.

Studená válka velmocí, nebo reálná válka světová, to jsou jen pozůstatky starého myšlení. Měli bychom se už jako lidstvo konečně nadechnout a posunout evolučně zas o kousek vpřed. Tak nějak tuším, že to je hlavní poselství ruského ministra zahraničí. Pokud je to pravda, tak nemám žádných námitek. A klidně mě kamenujte, zarytí odpůrci všeho ruského. Já jsem naopak šťastný, že dokážu na celou mezinárodní situaci pohlížet nezaujatě. S respektem ke všem lidem na Zemi. Mě je totiž úplně jedno, jestli je někdo Američan, Slovák, nebo Patagonec. Všichni chceme žít.

Už v roce 2014 jsem napsal, že chápu USA. Od objevu Nové země před 500 lety. Boj s kmeny domorodců. Celé dějiny až k Listině nezávislosti. Plantáže plné otroků, květinovou alternativu i studenou válku. Jde o to, v co lidé věří. Co se všichni snaží chránit a dál šířit po celém světě za cenu cizích i vlastních obětí. Psal jsem, že svět i politická scéna se neustále mění a je možné, že právě USA nakonec zničí vlastní hodnoty. Je možné, že ochráncem svobody se v budoucnu stane úplně jiná velmoc, organizace, jiná síla lidského vědomí. Snad i nečekaně. Nejlepší ideály nemusí nutně přijít ze západu.

Mohl bych jít v úvahách o budoucnosti ještě dál než ministr Lavrov. Za zmínku stojí například vznik globálního sněmu, kam by každý stát vyslal svého zástupce. Demokratickou volbou a hlasováním svět získá mandát nejvyšší k téměř jakékoliv akci. Stejně tak by mohla vzniknout obdoba lidských práv aplikovaná na státní útvary. Tím by došlo k aktivaci bezpečnostní doložky chránící každou zemi před útlakem většinou. Zkrátka Organizace spojených národů je evidentně odsouzena k přestavbě. Nikoliv ve prospěch obrovského Ruska, nebo komunistické Číny. Ve prospěch všech.

Možná existuje řešení celé krize. Zahájení mírových rozhovorů, jejichž obsahovou součástí bude příměří na Ukrajině trvající až do výsledku a ukončení jednání o možnostech nového uspořádání světa včetně požadovaného zániku unipolárního řádu. Vznik nového světového pořádku by totiž neměla kropit krev nevinných. Multipolární diplomacie stejně nepřipustí a případně i odsoudí jakoukoliv válku. Rusko na tom jenom získá a Ukrajina se bude moci nadechnout. Příliš mnoho jiných řešení osobně nevidím. Snad ještě pád vlády v Kyjevě. To by ovšem v tuto chvíli znamenalo kapitulaci.

Je to celé takové zvláštní. Jakoby někdo přeťal naši planetu vedví. Myslím si, že jakákoliv jiná cesta je vhodnější, než ta, po které lidstvo doposud šlo. Chci také Freedom for all mankind. Svobodu pro celé lidstvo! Svobodu a spravedlnost. Naprosto vážně a bez ironie.

Radovan Bazger, 25.4.2023

Sdílení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..