Country Girls

S foťákem na návštěvě u koní. Jsou to krásná zvířata. Kdysi byli koně především zdrojem potravy. V oblastech asijské stepi byli pak využíváni i na mléko. V minulosti byl kůň tažným zvířetem. V současnosti se ve vyspělých zemích využívá převážně pro zábavu a v podstatně menší míře i pro práci. Ve východní a jihovýchodní Evropě je kůň na venkově stále běžným tažným zvířetem. Kůň má velký význam v hiporehabilitaci, léčebném a pedagogickém využití.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *